Doktorsexamen vid teologiska fakulteten?

Doktorsutbildning vid Helsingfors universitet är organiserad i doktorandprogram som erbjuder alla doktorander handledning och undervisning. Alla doktorandprogram hör till någon av Helsingfors universitets fyra forskarskolor. Teologiska fakulteten ansvarar för Doktorandprogrammet i teologi och religionsforskning. Utöver dessa programmen kan en doktorsexamen vid teologiska fakulteten också avläggas i fyra doktorandprogrammen som andra fakulteter ansvarar för.

Man söker alltid studierätt för forskarstudier hos ett doktorandprogram, men doktorsexamen beviljas av fakulteten. När du lämnar in ansökan, ska du välja hemfakulteten och ange vilken examen du vill avlägga. Valet av examen beror på din akademiska bakgrund och avhandlingens planerade disciplin.

Om du vill avlägga din doktorsexamen vid teologiska fakulteten, väljer du teologiska fakulteten som din hemfakultet och antingen teologie doktor eller filosofie doktor som examen. Studerande som har avlagt antingen en finsk teologi magisterexamen eller en motsvarande utländsk teologisk magisterexamen kan avlägga teologiska doktorsexamen. Studerande som har avlagt någon annan lämplig magisterexamen kan avlägga filosofie doktorsexamen.

En doktorsexamen vid teologiska fakulteten kan avläggas i doktorandprogrammet i teologi och religionsforskning samt i fyra doktorandprogrammen som andra fakulteter ansvarar för.

Det är en bra idé att diskutera valet av doktorandprogrammet med din handledare i förhand. Det mest av forskarstuderande vid teologiska fakulteten hörs till det doktorandprogrammet i teologi och religionsforskning.

Universitetet beviljar resurser för några avlönade doktorandanställningar, men största delen av doktorandprogrammens studerande är forskarstuderande som får finansiering från andra källor och som avlägger doktorsexamen vid sidan av sitt övriga arbete.

Teologiska fakultetens forskarstuderande kan höra till följande doktorandprogram (ansvarig fakultet inom parentes):

Alla doktorandprogram som fakulteten ansvarar för hör till Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarskolan.