Vad är Tankehörnan

Helsingfors universitets Tankehörna är en arena för vetenskap, debatt, diskussion och samarbete; vi är universitetet på gatunivå - ett forum öppet för alla - där såväl vetenskapen som allmänheten får sina röster hörda. Framför allt erbjuder vi diskussionsprogram, föreläsningar, temaevenemang samt annat innehåll av vetenskaplig natur - allt i lättillgänglig form. I Tankehörnan hittar du, utöver gemensamma arbetsutrymmen, också såväl ett kafé som en bokaffär. Stig in hos oss, delta i diskussionerna, jobba med ditt eget och lär dig något nytt! Våra dörrar är öppna för alla. Kom och dela med dig av din kunskap.