Hope for Globe

Tiedekulma - Ilmaston muuttujat

Det finns knappast ett varmare ämne än klimatet. Vi behöver alla senast nu utvärdera vår egen roll i klimatförändringen. Hurdan är en hållbar vardag? Hur anpassar sig Finland till förändringarna? Och vilken betydelse har klimatförändringen globalt?

I Tankehörnans Hope for Globe ger kunskap hopp om en bättre framtid. I evenemangen diskuteras klimatförändringens inverkan på matproduktionen, Östersjöns välmående, samhället och individen. Tillsammans med toppexperter erbjuder vi också verktyg som stöder hållbara val.

Hope for Globe organiseras inte i våren 2020 på grund av situationen med coronaviruset. Vi håller på att utreda möjligheten att organisera Hope for Globe evenemanget på hösten 2020. Titta på videor från tidigare Hope for Globe evenemang på Tankehörnans YouTube-kanal.