Tankehörnans prislista

Stage (gatunivå)

  • 2 h: 1070 €

Fönster (gatunivå)

  • 2 h: 415 €

Think Lounge (2. vån.)

  • 2 h: 415 €

Möteslokaler S, M och L (2. vån.)

  • 2 h: 120 €
  • 3 h: 164 €
  • Vidare timmar 42 €

Vaktmästar- och garderobtjänster, extrastädtjänster, videotjänster och catering är extratjänster, som Tankehörnans samarbetspartner debiterar skilt.