Tankehörnans prislista

Stage (gatunivå)

  • 4 h: 1413,6 € (353,4 € / h)

Evenemang på Stage kan vara två timmar långa och priset inkluderar också tid reserverad för tekniska förberedelser och för att plocka undan efteråt, sammanlagt, 4 h.

I lokalhyran ingår användning av utrymmet under bokningen, vilket inkluderar förberedelser och städning, stöd för evenemangarrangörerna innan evenemanget, kundbetjäning och tekniskt stöd som krävs för AV-tekniken. I Stage-lokalens hyra ingår dessutom live-videofotografering med en fast kamera, en oediterad videoinspelning och sex mikrofoner. Tankehörnans personal sköter tekniken under de evenemang som ordnas på Stage.

Think Lounge (2. vån.) och Fönster (gatunivå)

  • 2 h evenemang ( + 30 min förberedelser och 30 min städning): 483,6 € (161,2 € / h)
  • 3 h evenemang ( + 30 min förberedelser och 30 min städning): 644,8 € (161,2 € / h)

I lokalhyran ingår användning av utrymmet under bokningen, vilket inkluderar 30 min förberedelser och 30 min för att städa och plocka undan.

Vaktmästar- och garderobtjänster, extrastädtjänster, videotjänster och catering är tilläggstjänster som Tankehörnans samarbetspartner debiterar skilt.