Boksläpp

Tiedekulma Shop

Boksläpp och diskussion kan ordnas på Tankehörnan, särskilt i fråga om faktaböcker.  För arrangemangen i samband med boksläpp ansvarar Tiedekulma Shop.

Presentationer av nya böcker ordnas i första hand i Fönster och Think Lounge.  Tidpunkterna för evenemang är: måndag–fredag i Fönster kl. 9–11, 13–15 och 17–19, och i Think Lounge kl. 9–18 (2 timmar per evenemang).

Förfrågningar om boksläpp och ska göras minst 2 veckor före det önskade datumet för evenemanget. Boka en lokal för ditt boksläpp.

Ytterligare information: tiedekulma@rosebud.fi, tfn 040 152 5515