Ordna ett evenemang

Tankehörnan gör vetenskapen till en del av vardagen genom att lyfta fram aktuella diskussionsämnen och vetenskapliga teman – både i evenemangsform och på webben. Tankehörnan producerar programinnehåll och erbjuder lokaler för vetenskapliga evenemang.

Tankehörnan som evenemangsplats

Tankehörnan är en öppen arena för vetenskap, vars grundtanke är att vara avslappnad och lättillgänglig för allmänheten. Låt oss lämna bort onödiga formaliteter och föreläsande. De bästa diskussionerna föds när olika perspektiv möts. Vi vill hålla våra evenemang intressanta och modigt öppna diskussioner.

  • Evenemang som ordnas i Tankehörnan ska ha en tydlig koppling till forskning och vetenskap
  • Vi strävar efter att evenemangen når ut till en stor publik. Innehållet och hur det presenteras måste vara lätt att förstå och lämpa sig för en bred publik.
  • Evenemangen bör räcka högst två timmar. Avsikten med ett kortare format är att lättare nå ut till fler människor och intressegrupper.
  • Tankehörnans evenemangslokaler är öppna lokaler. Evenemang som ordnas i Tankehörnan är därför alltid öppna för alla att delta i. Innan du ordnar ett evenemang är det bra att överväga om öppna lokaler och det att vem som helst kan delta stöder ditt evenemangs syfte eller om det gör evenemanget svårare att genomföra.
  • Tankehörnan har tre lokaler som du kan reservera för evenemang som är öppen for alla att delta i och som strävar efter att skapa uppmärksamhet för intressanta vetenskapliga frågor. Tankehörnan har även tre mötesrum som kan reserveras för lugnare grupparbete och mer privata diskussioner.
  • Vi tar inte emot bordsreservationer: våra lediga kundplatser som passar för att dricka kaffe, arbeta och mötas fungerar enligt principen ”first come first served”.

Söker du talare till ditt evenemang? Helsingfors universitets forskare och sakkunniga kan hittas i forskningsportalen eller via personsökning. Vi samlar listor på sakkunniga i aktuella ämnen och enligt tema kan du se vem som eventuellt passar som talare för ditt evenemang: helsinki.fi/fi/yliopisto/etsi-asiantuntija

Tankehörnans lokaler till uthyrning

Läs mer om Tankehörnans lokaler och fråga om en lokal för ditt evenemang:

Helsingfors universitets andra evenemangslokaler

Helsingfors universitet har också många andra utrymmen som kan användas till exempel för privata tillställningar, fester, traditionella föreläsningar eller grupparbete. Mera information om universitetets utrymmen hittas här: helsinki.fi/fi/yhteistyo/vuokraa-tila

Helsingfors universitets utrymmen uthyres inte till firande av olika länders nationaldagar, partipolitiska eller religiösa tillställningar eller kommersiell verksamhet som direkt konkurrerar med universitetet.  

Tankehörnan organiserar evenemang

Tankehörnan organiserar evenemangsserier som baserar sig på forskning från Helsingfors universitet och som behandlar aktuella ämnen. Inspelningar av evenemangsserierna publiceras på Youtube och som podcaster.

Evenemang kan organiseras endast på Stage. Läs mera om Tankehörnans specialarrangemang och situationen med coronaviruset vid Helsingfors universitet.