Mänskans artificiella intelligens

Mänskans artificiella intelligens
Tankehörnans programserie om mänsklig artificiell intelligens tar dig till en värld fylld av artificiell intelligens, data och algoritmer.
Tankehörnans programserie om mänsklig artificiell intelligens tar dig till en värld fylld av artificiell intelligens, data och algoritmer.