Du kan bli filmad

När du går in i Tankehörnans lokaler samtycker du till att du kan bli fotograferad eller filmad och ger härmed Helsingfors universitet obegränsad rätt att fotografera och/eller spela in videomaterial av dig. Du ger universitetet varaktig rätt att utan kompensation använda detta bildmaterial i vilken kommunikationskanal som helst samt använda de färdiga bilderna/inspelningarna för vilket legitimt syfte som helst utan begränsningar eller villkor.  Du avsäger dig även alla rättigheter att kräva ersättning av eller väcka talan mot Helsingfors universitet för användning av bildmaterial där du förekommer.  Helsingfors universitet är inte skyldigt att använda och kan välja att inte använda bildmaterial där du förekommer.