Varför välja Soc&kom?

I en globaliserad värld är det viktigt med kunskap om människan och samhället för att förstå och kunna påverka utvecklingen. Information och idéer formas och omformas i allt snabbare takt då människor och kulturer möts. Det här föder nya utmaningar för samverkan och välmående. Studierna vid Svenska social- och kommunalhögskolan ger dig kunskaper för att förstå samhällsutvecklingen och verktyg för att bidra till ett demokratiskt, rättvist och hållbart framtida samhälle.

Soc&kom har cirka 500 studenter och cirka 70 undervisnings- och forskningspersonal. Högskolan har en stark nordisk och internationell inriktning och den nordiska välfärdsmodellen är en viktig dimension i undervisningen och i forskningen. Utexaminerade från Soc&kom placerar sig mycket bra på arbetsmarknaden.

 

På Soc&kom kan du läsa dig till politices kandidat helt på svenska. Det är också möjligt att läsa kurser på andra fakulteter eller helt andra universitet. De övriga studierna kan du om du vill gå på andra språk (beroende på kursutbudet). Med ett JOO-avtal är det möjligt att ta kurser på andra universitet. Mer information får du när du börjat dina studier.

Du som studerat inom det samhällsvetenskapliga programmet vid Soc&kom har kunskaper och färdigheter som uppskattas i arbetslivet. Politices kandidater från Soc&kom placerar sig väl på arbetsmarknaden, i många uppgifter inom olika branscher: inom medier, social- och hälsovård,  stat, kommun, organisationer samt inom den privata sektorn. Om du till exempel vill arbeta vid ett ministerium eller inom en biståndsorganisation, jobba med kommunikation eller journalistik, arbeta för olika minoriteters rättigheter, rekrytera arbetstagare, förbättra välmåendet inom organisationer eller jobba med integration av invandrare är Soc&kom ett bra val för dig.

Soc&kom ger dig färdigheter för livet.

Som student har du möjlighet att delta och påverka genom att vara med i studentföreningarna och i högskolans olika organ. Högskolans utbildningsråd koordinerar utvecklandet av undervisningen och examina vid högskolan. Varje vetenskapsområde har ett eget råd som utvecklar vetenskapsområdets kursfordringar. Förutom dessa finns flera andra beredande organ där man kan vara med och påverka.

Ledningsgruppen vid högskolan har regelbundna träffar med studentföreningen StudOrg där man diskuterar aktuella studiefrågor. Representanter för StudOrg deltar också i högskolans planeringsdagar.

På Soc&kom blir din röst hörd.

Högskolan är en självständig enhet vid Helsingfors universitet. Det betyder att du fritt kan ta kurser vid de andra fakulteterna och vara en del av Finlands äldsta och största universitet och en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studenter och forskare.

Glöm inte att Helsingfors universitet är ett tvåspråkigt universitet, vilket betyder att du har rätt att till exempel skriva dina tenter på svenska, även om kursen skulle gå på finska.  Universitetets undervisnings- och examensspråk är finska och svenska och universitetet erbjuder sina studenter och personal en flerspråkig gemenskap där svenskan har sin egen speciella plats. Universitetet deltar även aktivt i samhällsdebatten i Svenskfinland.

Helsingfors universitet har 11 fakulteter och undervisning på fyra campus i Helsingfors: Centrumcampus, Campus Gumtäkt, Campus Mejlans och Campus Vik. Dessutom har universitetet forskningsstationer i Hyytiälä, Värriö, Kilpisjärvi, Lammi, Tvärminne och i Kenya.

Soc&kom är en del av Finlands mesta universitet.

Soc&kom är ett populärt mål bland utbytesstudenter från hela världen och det internationella samarbetet är aktivt.  Även finländska Soc&kom-studeneter deltar aktivt i utbytesverksamheten.

Högskolan har flera olika avtal som ger dig möjlighet att åka på utbyte inom Norden, inom Europa eller utanför Europa som till exempel Australien eller Nya Zeeland. Utbyte genom avtal betyder att du inte behöver betala terminsavgifter och att du oftast får ett extra stipendium för levnadskostnaderna under utbytet.

Soc&kom vidgar dina vyer.

Det är lätt att ta sig till Soc&kom. Kollektivförbindelserna är goda och både buss, metro och spårvagn stannar nära. Helsingfors tågstation ligger på ca 10 minuters gångavstånd.

Soc&kom ligger i hjärtat av centrumcampus och i samma kvarter som Soc&kom finns humanistiska, juridiska, teologiska, pedagogiska och statsvetenskapliga fakulteten samt universitetets huvudbyggnad. Eftersom det finns flera andra fakulteter i samma kvarter är det lätt att gå på föreläsningar även utanför Soc&kom. Dessutom är det lätt att ta sig till universitetets andra campus, tack vare de goda trafikförbindelserna. Finlands modernaste vetenskaps- och studentbibliotek Kaisa, språkcentret och lärocentret Alexandria är också nära granne med Soc&kom.

Soc&kom erbjuder moderna föreläsningssalar och rum för grupparbeten, två IT-utrymmen, en UniCafe-studentrestaurang och ett eget lärocenter. På gångavstånd finns också åtta andra Unicafe-studentrestauranger där studerande kan äta billigt. Unisport centrum, gymmet för studerande finns också i närliggande kvarter.

Soc&kom ligger mitt i smeten.