Soc&kom är som en liten språkö på Helsingfors universitets väldiga centrumcampus, och en hemtrevlig sådan. Den vita byggnaden med stora fönster är en ljus och vacker omgivning att studera i, men samtidigt tillräckligt liten och hemtrevlig för att man ska hitta rätt.

Att börja vid universitetet känns stort, förvirrande, ovant och ofta också svårt. Studierna och planeringen av dem är mycket självständigare än på andra stadiet. Det enorma kursutbudet och de otaliga valmöjligheterna ger frihet under ansvar – det är härligt att kunna studera just det man är intresserad av, men det kräver planering och flit. Belöningen är intressanta kurser, en universitetsexamen, nya vänner, evenemang, fester, kontakter och en värld fylld av nya upplevelser. På Soc&kom möts svenskspråkiga studerande från såväl huvudstadsregionen som övriga Nyland och Österbotten, men också finskspråkiga studerande som valt att språkbada.

Att välja just Soc&kom och Helsingfors universitet begränsar inte studierna, tvärtom. Samarbetet mellan olika fakulteter, universitet och länder är mångsidigt och gör att man som studerande har en unik chans att skräddarsy sin examen enligt eget intresse och kunnande. Undervisningen vid Soc&kom leds av experter och den är inspirerande och mångsidig med olika prestationssätt, innehåll och aktuella frågor. Samtidigt är den allmänna stämningen på högskolan avslappnad och stödande; hjälp finns alltid att få och någon stereotypt dammig och stel universitetshierarki är det inte fråga om.

Med sin genuina stämning, sitt samarbetsfokus, samt sina experter och ämnesföreningar är Soc&kom ett bra val för den som siktar på universitetsstudier efter andra stadiet. På Soc&kom utvecklas man på såväl akademiskt som personligt plan och får goda färdigheter för både fortsatta studier och arbetslivet.

Fanny Hatunpää, började studera sociologi på Soc&kom 2011.

Universitetsstudier är väldigt annorlunda än att studera på gymnasiet eller i grundskolan. Mycket mera hänger på en själv. Man måste själv ta ansvar för sina studier och se till att allt går ihop.

Valmöjligheterna är stora och man kan skräddarsy en examen som passar just en själv.  Det hela kan kännas mycket stort och skrämmande till en början men man blir snabbt van.

Soc&kom ger det bästa möjliga stödet som en liten helsvensk enhet inom Helsingfors universitet. Allting går på svenska de tre första åren. Man har ofta mycket gemensamt med sina studiekompisar för att alla studerar liknande samhällsorienterade ämnen. Eftersom byggnaden är liten och hemtrevlig, och antalet studerande och personal inte är så stor, gör att det är mycket lättare att närma sig varandra vid behov. En liten enhet skapar en helt annan stämning än en stor. Man känner starkare samhörighet och jag kände mig väldigt välkommen från första början. Läget i Kronohagen är perfekt, det är otroligt lugnt fastän det bara är ett stenkast från centrum med allt liv och ståhej. Ibland kan man inte tro att man är så nära Helsingfors absoluta centrum som man är. På centrumcampus finns allt man behöver för sina studier.

Mycket kan man också tacka Soc&koms studerandeorganisation StudOrg för. Föreningen gör mycket arbete för sina medlemmar, alltså alla som studerar på Soc&kom. Det ordnas allt möjligt program, allt från fester och idrott till kulturella evenemang. Tröskeln är väldigt låg att komma med och när man en gång kommit med är det svårt att hoppa av igen, för sannolikheten är stor att man trivs så otroligt bra.

Fastän universitetsstudier kan kännas tunga ibland och man har massvis att läsa är det viktigt att komma ihåg att ta det lugnt och njuta av sin studietid. Många säger senare att studietiden är den bästa i livet och många knyter vänskapsrelationer som består livet ut.

Amanda Åström, studerar statskunskap, gulis 2016

Jag började ursprungligen på Soc&kom år 2010 och blev kandidat år 2016. Efter det tog jag ett mellanår för att jobba och kom tillbaka till universitetet hösten 2017. Då hade det nya Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (MSV) grundats och jag ingick i den första kullen av magisterstudenter på Soc&kom, med statskunskap som mitt huvudämne, vilket jag också studerade på kandidatnivå. Jag fick dessutom jobb som undervisningsassistent för MSV. Det innebar att jag utöver magisterstudier, som var kännbart mer tidskrävande än kandidatstudier också hade ett deltidsjobb. Detta var dock inga problem eftersom jag under största delen av min studieperiod har jobbat på sidan om studierna.

De första perioderna av magisterstudierna hade jag förutom kurser i statskunskap också en gemensam kurs för alla Soc&koms magisterstudenter och kurser som ordnades på Statsvetenskapliga Fakulteten. På en av kurserna i statskunskap skulle vi reflektera över studieteknik och planera våra fortsatta magisterstudier. Jag tyckte om att vi fick enskild handledning av en lärare från det egna huvudämnet i början av magisterstudierna, något jag saknat under kandidatstudierna. På våren 2018 började jag på magisterseminariet, vilket innebar att jag gjorde ett idépapper och en forskningsplan för min pro gradu -avhandling som jag presenterade för mina kurskamrater. Vi skulle opponera varandras presentationer. På hösten fortsatte magisterseminariet, då jag började på min pro gradu -avhandling.

Den största skillnaden som jag upplevt mellan magisters- och kandidatstudier är att magisterstudierna har en mycket större betoning på det akademiska. Det gäller att lära sig tänka som en forskare. Det är också ett högre krav på att studenten ska hålla reda på sin egen tidsanvändning och ta ansvar, tillsammans med lärarna, för att både de egna uppgifterna blir gjorda och för att de andra studenterna får god feedback på sina arbeten.  Största delen av tiden på studierna går åt till att skriva pro gradu och stor del av kurserna fungerar som stöd för skrivprocessen. Detta är enligt mig bra eftersom det ökar på målmedvetenheten, åtminstone hos mig, och ökar på kursernas relevans.

Utanför studierna har jag upprätthållit kontakter till kamrater från Soc&kom och har fått nya vänner bland dem som börjat på MSV. Jag har varit med på Studentorganisationens idrottsevenemang ända sedan jag började på Soc&kom och spelar i ett fotbollslag som består till stor del av mina kompisar som gått och går på skolan. Att studera här har på många sätt definierat vem jag är och gett mig stort självförtroende och tillit till de sociala nätverk vi skapar på universitet.

Gweal Monykuany, magisterstuderande sedan 2017 vid magisterprogrammet i samhällsvetenskaper