Hitta din förening

StudOrg är en studentförening som bevakar sina medlemmars högskolepolitiska intressen samt ordnar program som du som studernt får ta del av.

Till StudOrgs program hör både fester och andra evenemang som teater- och filmbesök, frukostar och idrott. På fastlagstisdagen är det pulkabacke som gäller och på vappen träffas vi i Kajsaniemiparken.

På Soc&kom har alla vetenskapsområden en egen ämnesförening. Där kan man bekanta sig med sina studiekamrater lite bättre och dessutom värnar ämnesföreningarna om studenternas rättigheter.

Ämnesföreningarna ordnar olika program, så som studiebesök och fester. Ofta har programmen en anknytning till det egna vetenskapsområdet.

Helsingfors universitets studentkår bevakar studenternas rättigheter på universitetet och i samhället. HUS stöder föreningsverksamhet,  ordnar olika evenemang och erbjuder medlemmarna förmåner och tjänster allt från Studentkalendern till rättshjälp. Inom HUS verkar mer än 250 föreningar, bland dem finns allt från ämnes- och fakultetsföreningar och nationer till hobbyföreningar av alla de slag.

Nationerna är tvärvetenskapliga och medlemmarna förenas oftast av band till samma geografiska område. Nationerna för samman studenter och ordnar varierande program.