Tekes-finansierade IA-projektet drog igång

I november 2016 drog det Tekes-finansierade projektet Immersive Automation (IA): Automated storytelling, audience engagement and user experience in a news ecosystem igång med en kick-off för de forskare och medieorganisationer som deltar i projektet. Tanken med projektet är undersöka hur redaktioner ska kunna använda automatiska lösningar för att sköta en del rutiner inom nyhetsarbetet, så att redaktionens medarbetare istället ska få mera tid för att göra mera krävande nyheter (se vår forskningssida för mera info). På kick-offen kavlade de involverade forskarna upp ärmarna och diskuterade hur de ska dra igång arbetet, för att på bästa sätt få svar på de forskningsfrågor som finns inom projektet. Har du frågor ska du kontakta Carl-Gustav Lindén som håller i trådarna.