Skrifter

I serien Skrifter publiceras doktors- och licentiatavhandlingar samt vetenskapliga rapporter. I serien tillämpas referent-förfarandet med utomstående experter.

  • De publikationer med prisuppgifter kan beställas i tryckt format av servicekoordinator Minna Lehtola, minna.lehtola@helsinki.fi.
  • Många av publikationerna finns publicerade på Helsingfors universitets öppna digitala arkiv HELDA.
  • De finns också i Helsingfors universitets biblioteksdatabas HELKA.

2015

Nr 38 (2015)
Niko Pyrhönen: The True Colors of Finnish Welfare Nationalism
Consolidation of Neo-Populist Advocay as a Resonant Collective Identity through Mobilization of Exclusionary Narratives of Blue-and-White Solidarity
ISSN: 1235-0966 | ISBN: 978-952-10-8836-0 | 222 s.
Pris: 15 euro

2014

Nr 37 (2014)
Airi Hautamäki (red.): The Dynamic-Maturational Model of Attachment and Adaptation - Theory and Practice
ISSN: 1235-0966 | ISBN: 978-952-10-8825-4 | 156 s.
Pris: 33 euro
Boken kan laddas ner som pdf.

Nr 36 (2014)
Juhani Wiio (red.): Den finska televisionens milstolpar
Program och programproduktion under fem årtionden
ISSN: 1235-0966 | ISBN: 978-952-10-8823-0 | 249 s.
Boken kan beställas från Nordicoms webbsida

2013

Nr 35 (2013)
László Vincze: The Bilingual Screen
Ethnolinguistic identity and television viewing among three language minorities
ISSN: 1235-0966 | ISBN: 978-952-10-5238-5 | 120 s.
Pris: 15 euro

2012

Nr 34 (2012)
Anna Henning-Lindblom: Vem är jag, vem är vi, vem är vem i vårt land?
Kontextens betydelse för gruppidentifikation och stereotypier bland svensk- och finsksoråkiga i Finland och Sverige.
Pris: 17 euro

Nr 33 (2012)
Lena Näre: Moral Economies of Reproductive Labour
An Ethnography of Migrant Domestic and Care Labour in Naples, Italy>
Pris: 21 euro

Nr 32 (2012)
Carl-Gustav Lindén: National Champions in Combat
Nokia, Ericsson and the sensemaking of business news

2011

Nr 31 (2011)
Mika Helander (red.): Totta toinen puoli?
Työperäisen maahanmuuton todelliset ja kuvitellut kipupisteet
Totta toinen puoli? kan laddas ner som pdf.

Nr 30 (2011)
Camilla Haavisto: Conditionally One of 'Us'
A Study of Print Media, Minorities and Positioning Practices
Pris: 25 euro

Nr 29 (2011)
Kjell Andersson & Erland Eklund: HÄSTSAM
Konturerna av en ny hästhushållning
Pris: 15 euro

 2010

Nr 28 (2010)
Matilda Hellman: Construing and Defining the Out of Control
Addiction in the Media 1968-2008
Pris: 8 euro

2009

Nr 27 (2009)
Sanna Saksela-Bergholm: Immigrant Associations in the Metropolitan Area of Finland
Forms of Mobilisation, Participation and Representation
Pris: 38 euro

2008

Nr 21 (2008)
H. Blomberg, A. Forsander, C. Kroll, P. Salmenhaara& M. Similä (red.): Sameness and Diversity
The Nordic Welfare State Model and the Integration of Immigrants on the Labour Market
Pris: 25 euro

Nr 26 (2008)
Minna Aslama : Slogans of Change.
Three Outlooks of Finnish Television Contents.
Pris: 30 euro

2007

Nr 23 (2007)
Camilla Nordberg: Boundaries of Citizenship
The Case of the Roma and the Finnish Nation-State
Pris: 30 euro

Nr 24 (2007)
Kjell Andersson: New Rural Goods and Services
– the Foundation of the New Countryside?
Pris: 30 euro

 Nr 25 (2007)
Jonita Siivonen: Personporträttet som tidningsgenre
En närläsningsstudie med fokus på innehållsliga teman, berättarkonventioner och kön
Pris: 45 euro

2006

Nr 22 (2006)
Sirpa Wrede och Elina Oinas (red.): Det sunda livets trånga ramar
Essäer om det socialt konstruerade könet
Pris: 20 euro

2005

Nr 20 (2005)
Kjell Andersson: Producers of rural goods and services in five European countries:
a comparative analysis of rural regions under urban pressure
Pris: 10 euro

 Nr 19 (2005)
Christian Kroll: Välfärdspolitikens offentliga ansikte i Finland och Sverige,
gemensamma förändringar och bestående nationella särdrag i den offentliga diskussionen under 1980- och 1990-talen
Pris: 25 euro

2004

Nr 18 (2004)
Mika Helander: Fenomenologisk globalisering
Vardaglig nationalism bland transnationellt aktiva svenska och finländska företagsledare som globala epokens ofullbordan
Pris: 25 euro

Nr 17 (2004)
Kenneth Sillander: Acting Authoritatively:
How Aurhorty is Expressed through Social Action among the Bentian of Indonesian Borneo

2003

Nr 16 (2003)
Kjell Andersson, Erland Eklund, Leo Granberg & Terry Marsden: Rural Development as Policy and Practice
The European umbrella and the Finnish, British and Norwegian contexts

Nr 15 (2003)
Susanne Jungerstam-Mulders: Uneven Odds
The Electoral Success of the Freiheitliche Partei Österreichs, the Vlaam Blok, the Republikaner and the Centrumdemocraten under the Conditions Provided by the Political System in Austria, Belgium, Germany and the Netherlands.

2002

Nr 14 (2002)
Ilse Julkunen: ” Being young and unemployed – reactions and actions in Northern Europe”

Nr 13 (2002)
Tom Moring, Andrea Nordqvist (red.): Svenska medier i Finland

2000

Nr 12 (2000)
Ilse Julkunen, Harriet Strandell ja Heidi Kangas (toim.): ” Kunnon elämä... olisi hyvä jossain. HELSA-projektin arviontitutkimus.
(Ett ordentligt liv ....att vara bra på nånting)

1999

Nr 11 (1999)
Jonita Siivonen: Stor Anna, Liten Anna och tio andra personporträtt:
Om innehållsliga och språkliga mönster i en mediegenres kvinnobeskrivningar.

Nr 10 (1999)
Mika Helander: ” ...men ändå är Sverige där”
Tvåspråkiga individer som diffusionsagenteri innovatonsspridningen mellan Finland och Sverige.

Nr 9 (1999)
Helena Blomberg: Rättighet, belastning eller business?
En analys av välfärdsservicen i pressen åren 1987, 1993 och 1997

1996

Nr 8 (1996)
Roger Bobacka: Lagberedning inom arbetsrätten i Finland.
Avsikter - institutionella arrangemang - utfall.

Nr 7(1996)
Ilse Julkunen: Contemporary social assistance Dual commitments and dual failures?

1995

 Nr 6 (1995)
Airi Hautamäki: Masochism - the Riddle of Feminity?
A Developmental Perspective.

1994

 Nr 5 (1994)
Erland Eklund: Kustfiskare och kustfiske under den industriella epoken.
Studier i en yrkesgrupps struktur, sociala skiktning och organisation 1860-1970.

Nr 4 (1994)
Peter Öberg, Pertti Pohjolainen, Isto Ruoppila (ed.): Experiencing Ageing, Kokemuksellinen vanheneminen,
Att uppleva åldrandet

1993

Nr 3 (1993)
Airi Hautamäki, Bettina Slotte: Kvinnan i Sigmund Freuds teorier - en grund för en modern kvinnopsykologi?

1992

Nr 2 (1992)
Inger Siiriäinen: Socialt arbete - ett övervakat yrke eller en gränslös profession?
Aktörssyner på socialt arbete samt utvecklingskrav i centrala tidskrifter och periodika om socialt arbete, socialvård och socialpolitik i Finland under 1980-talet.

Nr 1
Georg Walls, Maritta Törrönen, Maire Kokko: Legitimering, människo syn och kvalifikationer i socialt arbete - tre sammanfattande studier.