Notat

I serien Notat publiceras föredrag och diskussionsinlägg, bakgrundsmaterial, preliminära rapporter samt projektbeskrivningar av allmänt vetenskapligt intresse eller avsedda för en mera avgränsad publik.

  • Notaten finns tillgängliga som pdf.

1/2021
Uusi kenttä, uudet pelaajat - Paikallismedian johdon näkemyksiä journalismin ja viestinnän rajankäynnistä sekä tulevaisuudesta
Mikkö Grönlund, Juho Ruotsalainen, Jaana Hujanen, Katja Lehtisaari

2/2018
Uutismedian uudet liiketoimintamallit Saksassa
Katja Lehtisaari, Mikko Grönlund, Carl-Gustav Lindén, Mikko Villi

1/2018
The Stopped - Ethnic Profiling in Finland
Suvi Keskinen, Aminkeng Atabong Alemanji, Markus Himanen, Antti Kivijärvi, Uyi Osazee, Nirosha Pöyhölä and Venla Rousku

Pysäytetyt - Etninen profilointi Suomessa
Suvi Keskinen, Aminkeng Atabong Alemanji, Markus Himanen, Antti Kivijärvi, Uyi Osazee, Nirosha Pöyhölä ja Venla Rousku

1/2017
Dolda data - Offentlighetsprincipen tillämpad på datajournalistik i Finland och Sverige
Alexander Uggla, studie från 16.12.2014

1/2016
What can social work practice learn from research on online support groups?
Camilla Granholm & Vilma Lehtinen

5/2015
SYPONUR - Syrjintä, polarisaatio, nuoriso ja väkivaltainen radikalisoituminen
SYPONUR-väliraportti
Karin Creutz & Juha Saarinen

4/2015
”Jag har haft nytta av socialpsykologin både professionellt och i mitt personliga liv”
En rapport om socialpsykologerna från Soc&kom i arbetslivet
Anna Henning-Lindblom

3/2015
Skenhelighet
Jan-Erik Lönnqvist
Notatet är professor Jan-Erik Lönnqvists installationsföreläsning vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

2/2015
Hälsa och samhälle – ett fyrtioårs perspektiv
Elianne Riska
Notatet är professor Elianne Riskas avskedsföreläsning vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

1/2015
Familj, fostran, anknytning och utbildning – trender i tiden
Airi Hautamäki
Notatet är professor Airi Hautamäkis avskedsföreläsning vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

2/2014
Bildningsförvaltningen och skolan
Cecilia Böhme, Henrik Hägglund och Stefan Sjöblom

1/2014
Ett livskraftigt medielandskap på svenska i Finland
Redaktör: Tom Moring
Notatet är framtaget av det redaktionella laboratoriet vid Svenska social- och kommunalhögskolan under ledning av professor Tom Moring.

1/2012
Resande teorier kring journalistik
Ullamaija Kivikuru
Notatet är professor Ullamaija Kivikurus avskedsföreläsning vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

3/2010
Lagging behind or leader in local democracy?
Kjell Andersson och Imre Kovách

2/2010
Media ja valta kansalaisten silmin
Kari Karppinen, Johanna Jääsaari & Ullamaija Kivikuru

1/2010
Ett steg i taget – guide för vetenskapligt skrivande (3 upplagan)
Bettina Lindblom och Anna Henning

1/2009
Arbetsrelaterad invandring i finlandssvensk dagspress
Maria Lasenius

2/2008
De finlandssvenska journalisternas utbildningsbakgrund
Malin Slotte

1/2008
Förändringar i traditionsbunden miljö?
Ulrika Långstedt

1/2007
Häst - människa - samhälle: om den nya hästhushållningens utveckling i Finland
Nora Brandt och Erland Eklund

3/2006
The new equine industry, Stakeholders and land use planning - a challenge for participatory plannning
Erland Eklund, Kjell Andersson, Nora Brandt, Stefan Sjöblom & Elianne Riska

2/2006
En kvalitativ utvärdering av INTERREG IIIA/Skärgården 2000-2006
Sebastian Gripenberg

1/2006
Den nya hästhushållningen, brukargrupper och markanvändning - en utmaning för deltagande planering
Erland Eklund, Kjell Andersson, Nora Brandt, Stefan Sjöblom, Elianne Riska
Forskningsplan 

11/2005
Socialpedagogisk hästverksamhet
En diskursiv studie i verksamhetens organisationsprocess
Nora Brandt

8/2005
Den samhällsvetenskapliga miljöundervisningen vid RHH-högskolorna 2005-2006 samt förslag till framtida koordinering och utveckling av verksamheten
Ville Klemets

7/2005
The future and changing exonomies of rural areas
Project Report D18 of RURBAN, Minutes meeting study areas
Dan Koivulaakso

6/2005
Institutionell diskriminering
Makt, kultur och kontroll över invandrares livsvillkor
Tom R. Burns

5/2005
Tsunamins framfart i fem finlandssvenska dagstidningar
Jenni von Frenckell

4/2005
Rapportering om tsunamikatastrofen i finlandssvensk radio och TV
Heidi Orava

3/2005
Valmaskinen och väljarna
En studie av hur valmaskinerna användes inför EU-valet 2004
Tom Moring & Johanna Lindfors (red.)

2/2005
Ett steg i taget - guide för vetenskapligt skrivande
Bettina Lindblom och Anna Henning

1/2005
Arbete och hälsa: Två centrala värden i samhället
Elianne Riska

5/2004
Immigrants in Swedish-language Regions in Finland and the Role of Language in the Integration Process
Christina Korkman

4/2004
EU:s implementering av Natura 2000 - interaktionen mellan EU och den finländska nationella nivån
Lynn Bonney

3/2004
Konflikten kring implementeringen av Natura 2000 i Finland
- en konflikt mellan olika kunskapssystem samt mötesplatsernas betydelse vid skapandet av tillit
Veronica Korhonen

2/2004
Natura 2000 i Rekijokidalen
- en konfontration mellan lokalt kulturellt och regionalt drivet miljöskydd
Susanna Björkell