Meddelanden

I serien Meddelanden publiceras vetenskapliga rapporter. I serien tillämpas referent-förfarande med interna sakkunniga.

  • De publikationer med prisuppgifter kan beställas i tryckt format av servicekoordinator Minna Lehtola, minna.lehtola@helsinki.fi.
  • Publikationerna finns också i Helsingfors universitets biblioteksdatabas HELKA.

2015

Nr 80 (2015)
László Vincze: Medieanvändningens roll i andraspråkstillägnande och ackulturation bland finskspråkiga unga i Karleby och italienskspråkiga unga i Bozen/Bolzano
ISSN: 1235-3892 | ISBN: 978-951-51-1709-0 | 50 sidor
Pris: 38 euro

Nr 79 (2015)
Karin Creutz & Mika Helander (red.): Tala om mångfald!
Medborgarsamhället, media, universitet och etnicitet. Festskrift till Tom Sandlund.
ISSN: 1235-3892 | ISBN: 978-952-10-8828-5 | 330 sidor
Pris: 25 euro

2013

Nr 78 (2013)
Christian Starck: Examen och yrke
Registeruppgifter om magistrar som studerat vid Svenska social- och kommunalhögskolan och utexaminerats från Helsingfors universitet 2000–2009
ISSN: 1235-3892 |ISBN: 978-952-10-8822-3 | 80 sidor
Pris: 15 euro  

Nr 77 (2013)
Margaretha von Troil: Arkitekt Juha Leiviskä och Svenska social- och kommunalhögskolans byggnad i Kronohagen
ISSN: 1235-3892 | ISBN: 978-952-10-5236-1 | 118 sidor
Pris 19 euro.

2012

Nr 76 (2012)
Jens Finnäs: Kvalitetskriteriernas betydelse vid upphandlingar inom äldreomsorg
Pris: 16 euro

2011

Nr 75 (2011)
Ullamaija Kivikuru (red.): Medier, makt och mammon
Fallstudier om medielandskapet
Pris: 20 euro

2010

Nr 74 (2010)
Henrika Zilliacus-Tikkanen (red.): Röster
Rundradions veteraner berättar
Pris: 15 euro

2009

Nr 73 (2009)
Mats Nylund: Makten över journalistiken
Intervju, redigering och berättande i tv-nyheter
Pris: 12 euro

2008

Nr 72 (2008)
Vera Schoultz: Deltagandet i vågskålen?
Ekenäsregionens kommunsammanslagningar 1977-1993
Pris: 13 euro

2007

Nr 71 (2007)
Camilla Haavisto & Ullamaija Kivikuru (red.): Variera mera, inkludera flera
Åtta essäer om medier, mångfald och migration
Pris: 30 euro

Nr 70 (2007)
Henrik Hägglund, Christian Starck, Janne Wikström: Vad tror du att det hände sen?
Utexaminerade från Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet åren 1990-2004
Vad tror du att det hände sen? kan laddas ner som pdf.

2006

Nr 69 (2006)
Stefan Sjöblom, Kjell Andersson, Erland Eklund, Sebastian Godenhjelm (ed.): Project Proliferatin and Governance
- The Case of Finland
Pris: 10 euro

2005

Nr 68 (2005)
Susanna Sucksdorff: Svenskfinland - den seriösa kritikens sista utpost?
En studie i litteraturkritikens historia och undersökning av recensioner i elva finlandssvenska dagstidningar

2004

Nr 67 (2004)
Tom Moring & Unni Malmgren (eds.): Minority Languages, Media and Journalism
European Journalism Conference 8-11th May 2003
Publikationen kan laddas ner som pdf.