Hy­per­local publishing-pro­jek­tet

Projektet pågår mellan 2017-18, handlar om de nya nätbaserade lokala medieprodukter som för tillfället dyker upp på marknaden (projektansvarig Jaana Hujanen). Dessa produkter kan t.ex. riktas enbart till ett litet samhälle eller en viss postkod, och är en motreaktion till de nedskärningar och inbesparingar som görs inom traditionella medieorganisationer. Målet med projektet är bland annat att kartlägga vilka former dessa nya hyperlokala produkter tar, vem som sammanställer dem, samt vilken genomslagskraft de får. Projektet utförs i samarbete med Turun Yliopisto.