Forskningsorganisation

Forskningsverksamheten vid Svenska social- och kommunalhögskolan leds av högskolans forskningsnämnd. Nämnden består av ledarna för de tematiska nätverken, övriga medlemmar som utses så att samtliga vetenskapsområden är representerade, två representanter för forskarna och en representant från statsvetenskapliga fakulteten. Servicekoordinator Minna Lehtola är sekreterare för forskningsrådet.

Medlemmar i forskningsnämnden mandatperioden 2018-2021: