9.12 Maria Edströms besök till Soc&kom

Det redaktionella labbet och Soc&Kom gästades i december 2016 av forskaren och föreläsaren Maria Edström. Maria är expert på hur kvinnor porträtteras i nya och traditionella medier, och har precis skrivit rapporten "Räkna med kvinnor" som baseras på en av de mest omfattande undersökningarna på området. Hennes föreläsning "Hur skapas förändring? Erfarenhet av jämställdhetsarbete inom nordisk film, journalistik, reklam och dataspel" handlade om redaktionella strategier för ett mer jämställt medieinnehåll.