Sök till statsvetenskapliga

Statsvetenskapliga fakultetens discipliner kan du studera både i kandidat- och i magisterprogrammen. Undervisningen grundar sig på forskningen inom våra vetenskapsområden. Statsvetenskapliga fakulteten erbjuder följande  kandidatprogram (studieinfo.fi). Förutom dem ingår det i magisterprogrammen nya vetenskapsområden och tematiska magisterprogram.

Vid fakulteten kan du avlägga politices kandidatexamen (PK) och politices magisterexamen (PM). Du kan också välja endast någondera examen. Det går också att fortsätta med doktorandstudier.

Om du inte tidigare har avlagt någon högskoleexamen, bekanta dig med våra utbildningar som leder till både kandidat- och magisterexamen. Har du emellertid redan har avlagt någon lägre högskoleexamen kan du ha möjlighet att söka direkt till magisterutbildningar.

Alla närmare utbildningsbeskrivningar finns på den riksomfattande webbplatsen Studieinfo.fi. Det är också på den webbplatsen man ansöker om studieplats.

Bekanta dig med Helsingfors universitets webbplats (under Studier) där det finns mera information om studier vid Helsingfors universitet och vid Statsvetenskapliga fakulteten.

Siktar du på att doktorera? Närmare information om ansökan till påbyggnadsstudier finns på universitetets webbplats.

Behöver du ytterligare information?

På blanketten för den gemensamma ansökan söker man både till kandidat- och magisterstudier och direkt till magisterstudier, de är olika ansökningsobjekt. Kontrollera att du väljer rätt alternativ på blanketten, det går inte att byta ansökningsobjekt efter att ansökningstiden har gått ut. Studiernas längd framgår av ansökningsobjektets namn, exempelvis 3 + 2 år.

Du behöver inte logga in dig i systemet när du fyller i ansökan. När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till din e-post. Meddelandet innehåller en länk och den vägen kan du sedan lägga till och ta bort ansökningsobjekt eller ändra deras ordning. Om du har nätbankskoder, ett elektroniskt ID-kort eller mobilcertifikat kan du också använda tjänsten Min Studieinfo. Där kan du under ansökningstiden bearbeta din ansökan, uppdatera dina kontaktuppgifter, granska ansökningsresultatet och ta emot din studieplats.

Om du vill göra ändringar i din ansökningsblankett, men inte kan använda tjänsten Min Studieinfo eller länken du fick per e-post, ska du kontakta ansökningsservicen vid den högskola du har sökt till.

Ansökningsblanketten kan fyllas i endast en gång. Om du inte har en finländsk personbeteckning och du gör flera ansökningar, blir den senaste ansökan i kraft.