Utbildning

Sök till oss för att studera! Vi erbjuder högklassig vetenskaplig utbildning för kandidat-, magister- och doktorsexamen.

Välkommen och studera vid statsvetenskapliga fakulteten! Vi utbildar experter som förstår samhälleliga fenomen och kan placera dem i historiska och samhälleliga kontext. Undervisningen baserar sig på våra vetenskapsområdens högklassiga forskning.