Samarbete

Statsvetenskapliga fakulteten är aktiv och interaktiv 

Statsvetenskapliga fakulteten är en global och mångvetenskaplig påverkare.

Vi utbildar experter för både den privata och den offentliga sektorn. Det utexamineras också experter för mångtaliga organisationsuppgifter. Fakultetens alumner finns i ledande ställning inom förvaltningen och i företagsvärlden men också på synliga ställen i politiken, som journalister och privatföretagare.

Fakulteten har ett mångsidigt forskningssamarbete med aktörer utanför universitetet. Ministerier, statliga forskningsanstalter, arbetsmarknadsorganisationer, försäkringsbolag, kommuner, internationella organisationer, Europeiska kommissionen och företag inom olika sektorer medverkar i fakultetens forskningsprojekt. Fakulteten ger utlåtanden i beredningen av lagstiftningsprojekt och erbjuder riksdagens utskott sin sakkunskap. Fakultetens forskare är synliga debattörer i samhället.

En väsentlig del av fakultetens samarbetsnätverk är andra universitet och högskolor. Till exempel inom undervisningen i ekonomi har vi redan länge samarbetat med Aalto-universitetet, Hanken och statens ekonomiska forskningscentral. Finlands Bank och Statistikcentralen är viktiga element i samarbetet med forskningsinstitut. Tillsammans med Helsingfors stad främjar vi stadsforskning och med huvudstadsregionens sjuk- och hälsovård utvecklar vi det sociala arbetet.

BEKANTA DIG OCKSÅ MED ALUMNVERKSAMHETEN

I alumnverksamheten kan alumnerna förnya och stärka sina nätverk, uppdatera sin kunskap, få ny stimulans och också annars växa andligen. Målet för fakultetens alumnverksamhet är ett långvarigt partnerskap som är till nytta och glädje såväl för alumnerna själva som för fakulteten och dess discipliner.

Bli med­lem i Helsing­fors uni­ver­si­tets alumn­ge­men­skap