Om fakulteten

Helsingfors universitet hör till världens bästa forskningsuniversitet och för den samhälleliga forskningen och undervisningen ansvarar statsvetenskapliga fakulteten.

Statsvetenskapliga fakulteten är Finlands ledande enhet för samhällsvetenskaplig forskning och utbildning. I fråga om vetenskapsområden och ämnesutbud är fakulteten landets mångsidigaste statsvetenskapliga fakultet. Fakulteten har två institutioner, Institutionen för socialvetenskap och Institutionen för politik och ekonomi, med sammanlagt 13 ämnen. Vid fakulteten finns också mångvetenskapliga forskningsnätverk och forskningsinstitut.

Fakulteten har över 4 000 examensstuderande, av vilka nästan 700 är forskarstuderande. Årligen utexamineras 350 magistrar, 400 kandidater och drygt 40 doktorer.