Ledningen

Dekanus Marjaana Seppänen
professor i social arbete

Dekanus övervakar fakultetens verksamhet och ansvarar för den allmänna verksamheten, personalförvaltningen och för att den står i samklang med universitetets personalpolitik samt för fakultetens ekonomi.

tfn 0294124586
e-post: marjaana.seppanen@helsinki.fi

Prodekanus Ullamaija Seppälä
universitetslektor i socialpolitik, docent 

Specialområde: utveckling av undervisningen och studierna, antagning av studerande

tfn 02941 24575
e-post: ullamaija.seppala@helsinki.fi