Ledningen

Dekanus Marjaana Seppänen
professor i social arbete

Dekanus övervakar fakultetens verksamhet och ansvarar för den allmänna verksamheten, personalförvaltningen och för att den står i samklang med universitetets personalpolitik samt för fakultetens ekonomi.

Kontakt assistent Susan Sankkila.

Prodekanus Juri Mykkänen, äldre universitetslektor i allmän statslära

Specialområden: vetenskapsområden

Prodekanus  Juhana Aunesluoma, professor i politisk historia

Specialområde: samverkan med samhället

 

Prodekanus Ullamaija Seppälä, äldre universitetslektor i socialpolitik, docent 

Specialområde: utveckling av undervisningen och studierna, antagning av studerande

Prodekanus Petri Ylikoski, professor i sociologi

Specialområde: Forskningscentrum