Östersjön - Vårt kära hav

I våra barndomsminnen var Östersjön klar och ren. Det går snabbt att förstöra naturen och Östersjön har länge varit i dåligt skick. Med hjälp av vetenskap har vi redan kunnat ändra riktningen.  

Helsingfors universitet är Finlands största mångvetenskapliga centrum för Östersjöforskning. Universitetets forskningsstation i Tvärminne i Hangö söker svar på hur Östersjöns ekosystem påverkas av övergödningen och klimatförändringen. Grundforskningens roll i arbetet för ett friskare hav är avgörande.

Genom att ge en gåva till vetenskapen hjälper du Östersjön att må bättre. Tillsammans kan vi rädda Östersjön!

Senaste nytt