Samarbete

Samarbete
De bästa lösningarna på globala utmaningar föds ur samarbete. Vi välkomnar alumner, stiftelser, företag och organisationer att samverka med oss för en bättre framtid med hjälp av utbildning och forskning.
De bästa lösningarna på globala utmaningar föds ur samarbete. Vi välkomnar alumner, stiftelser, företag och organisationer att samverka med oss för en bättre framtid med hjälp av utbildning och forskning.

Donera

Genom att göra en donation till vetenskapen hjälper du Helsingfors universitet bygga en framtid med hjälp av utbildning och forskning. Du kan donera till ett av kampanjens spetsteman eller till ett forskningsområde du själv väljer för att stödja studier och forskning. Kom med och gör en insats för världens bästa!

Samarbete för världens bästa

Lösningar på globala utmaningar skapas genom samarbete. Vi provar nya samarbetsformer och medverkar i nya initiativ. Vårt mål är att samarbetet också ska främja det finländska samhällets konkurrenskraft och välfärd. Läs gärna mera.