Institutet

Ruralia-institutet är en avdelning vid Helsingfors universitets agrikultur-forstvetenskapliga fakultet med verksamhet i St. Michel och Seinäjoki.

Institutet uppdrag är att:

  • utföra tvärvetenskaplig forskning och delta i undervisning
  • utveckla lösningar för att främja entreprenörskap och välstånd
  • fungera i nätverk och bygga öppna läromiljöer samt
  • främja forskning och undervisning inom kooperativ.

Institutets fokusområden är:

  • lokal utveckling
  • hållbar matkedja
  • förnyande bioekonom

Läs mer om vår verksamhet på våra finska och/eller engelska hemsidor.