Arbetsmetoder för förbättring av mjölkgårdars resultat

Med nya arbetsmetoder och kommunikationsmedel kan mjölkbönder förbättra produktiviteten och effektiviteten på sina mjölkgårdar. Den senaste informationen om mjölkkvalitetshantering, djurhälsovård, nötkreaturs välfärd och kostnadseffektiva arbetsmetoder förmedlas till gårdarnas avlönade finländska och utländska medarbetare samt familjemedlemmar som deltar i mjölkgårdsarbetet.

Informationen i videoformat finns på flera språk – förutom finska och svenska även på engelska, estniska och ryska. Videomaterialet kommer att finnas tillgängligt på nätet också efter det att det ovannämnda projektet slutförts i december 2018. I projektet har vi även arrangerat seminarier och demodagar enligt målgruppens behov. Största delen av seminarie- och demodagsmaterialet finns på projektets hemsida.

Baserat på projektmaterialet utvecklas ett webbaserat testsystem, som möjliggör upprätthållande av kompetensnivån genom självstudier hos samtliga medarbetare på mjölkgården. En sammanfattning av projektet, som presenterades på Universitetscenter arbetsseminariet i St Michel den 8-9 maj 2019, kan läsas via länken här.
Mera information på svenska hittar Du på projektets huvudsida (på finska med motsvarande information på svenska/engelska).

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.

Läs mer på denna webbplats