Kontaktuppgifter

Nätsidorna Växternas vinter upprätthålls av forskningsgruppen:

Plant Ecophysiology and Climate Change Group

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

PB 65 (Viksbågen 1)

00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

TS
Timo
Saarinen
projektplanerare
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi, Växtbiologi, Miljövetenskap

Helena
Åström
universitetslektor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Växtbiologi, mikrobiologi, virologi, Pedagogik

 

Forskningsgruppens blogg om växter: blogs.helsinki.fi/kasvien-nelja-vuodenaikaa/ (på finska)

Forskningsgruppens nätsidor: www.helsinki.fi/plant-ecophysiology-and-climate-change/ (på engelska)

 

Produktionen av nätsidorna Växternas vinter har finansierats av Tieteen tiedotus ry. och Lärarakademin vid Helsingfors universitet.