VÄLKOMMEN

Det här är stamcellsportalen. Här hittar du information om stamceller, stamcellsforskning och stamcellsbehandlingar på finska, svenska och engelska. Stamcellsportalen upprätthålls av forskare från Helsingfors universitet och Finlands Akademis spetsforskningsenhet för stamcellsmetabolism.

Läs mera om oss eller ställ en fråga om stamceller

VAD ÄR EN STAMCELL?

En stamcell är en cell som genom att dela sig kan producera nya stamceller samt differentiera, alltså utvecklas, till andra celltyper. Stamcellerna ansvarar för individutvecklingen från embryostadiet till vuxen ålder. Också vuxnas vävnader förnyas genom att stamceller producerar nya celler som ersätter de gamla.

DET FINNS MÅNGA OLIKA SLAGS STAMCELLER

Stamceller klassificeras i olika typer beroende på deras ursprung och plasticitet eller formbarhet, det vill säga förmåga till förändring.