Tidtabell 2021

Februari/Mars/April

  • Planering och datainsamling
  • Enkätundersökning/lärarstudenter och nyutexaminerade lärare
  • Intervjuer med nyutexaminerade lärare
  • Intervjuer med skolans ledarskap

Maj/Juni/Juli

  • Analys av datamaterial =>
  • Enkätanalys och analys av intervjuer i Finland och Estland
  • Resultatbeskrivning

Augusti/September/Oktober

  • Resultat presenteras i skolor, inom lärarutbildningen och i andra relevanta sammanhang
  • Två Pro Gradu arbeten blir färdiga
  • Vetenskapliga artiklar skickas in för referentgranskning