Om labbet

Det redaktionella laboratoriet är en plats inom journalistutbildningen där nya former av journalistik och kommunikation utvecklas och testas.

Redlabbet är också en öppen mötesplats för studerande, lärare, forskare och människor som arbetar med medier, journalistik och kommunikation.

Den digitala utvecklingen har varit svindlande snabb och takten ökar, vilket förändrar arbetsfältet på många sätt. Den radikala omvandlingen för med sig nya förutsättningar för att arbeta inom journalistik och kommunikation. De nya ledorden för undervisning och forskning är digital teknik och data, samarbete, öppenhet och entreprenörskap. Studerande i journalistik behöver därför utveckla ett förhållningssätt baserat på livslångt lärande.

Samtidigt behöver centrala delar av den traditionella journalistiska kompetensen hållas kvar. Detta kan handla om förmågan att snabbt finna det väsentliga i ett stort flöde av information, att kritiskt utvärdera sanningshalten i den information man hittat, samt att berätta på ett medryckande sätt. Hybriden av det gamla och det nya innebär också att journalistikens värdegrund måste stärkas ytterligare, eftersom etiken är kärnan i trovärdig och hållbar kommunikation.

Inom ramen för det redaktionella laboratoriet ordnas kurser där såväl journalistikstuderande som yrkesverksamma journalister lär sig hantera nya verktyg och metoder. Laboratoriet ordnar också möten och seminarier där den högskola och medier möts. Ett av de viktigaste områdena är att bidra till ny forskning inom journalistik, kommunikation och medier. Vi samarbetar bland annat med yrkeshögskolan Arcada i olika projekt.

Laboratoriets programförklaring från maj 2012 då verksamheten inleddes.