Kontakta oss

Universitetsforskare Carl-Gustav Lindén är huvudansvarig för labbet.

e-post: carl-gustav.linden@helsinki.fi
telefon: 050 448 8831

 

Bild: Cata Portin

Besöksadress
Yrjö-Koskinens gata 4
00170 Helsingfors

Postadress
Snellmansgatan 12 (PB 16)
00014 Helsingfors universitet

Styrgruppen för det redaktionella laboratoriet består av följande personer

Mirjam Kalland (ordförande)
Helena Blomberg- Kroll
Jaana Hujanen
Carl-Gustav Lindén
Robert Runeberg
Stefan Sjöblom
Henrika Zilliacus -Tikkanen