Forskning och projekt

I ett nytt forskningsprojekt finansierat av Medieförbundet undersöker vi våren 2018 hur tyska medier utvecklar nya sätt att arbeta på. Vi har tidigare undersökt affärsmodeller i nordiska medier och amerikanska medier med finansiering av medieindustrins stiftelse Viestintäalan tutkimussäätiö, VTS samt Medieförbundet.