Det redaktionella laboratoriet är en plats inom journalistutbildningen där nya former av journalistik och kommunikation utvecklas och testas. Redlabbet är också en öppen mötesplats för studerande, lärare, forskare och människor som arbetar med medier, journalistik och kommunikation.