Biografins filosofi, filosofins biografi

Ett seminarium om biografiskrivande och biografiskrivandets filosofi.
Anordnat av The von Wright-Wittgenstein Archives (WWA), Helsingfors universitet & projektet ”Den okände von Wright” (finansierat av Svenska litteratursällskapet i Finland).

Helsingfors universitets huvudbyggnad (nya sidan)
Fabiansgatan 33
00170 Helsingfors

sal 12 (3:e våningen)

den 12.3.2020 kl. 10−16

kl. 10:00−10:30

Thomas Wallgren

Inledning

kl. 10:30−11:15

Lennart Nordenfelt

Två Uppsalafilosofer

kl. 11:15−12:00

Nora Hämäläinen

Fanclub, myt, biografi och filosofi: fallet Iris Murdoch

PAUS

 

kl. 13:30−14:15

Henrik Knif

Vännerna Wright och Schildt − ett omaka par?

kl. 14:15−15:00

Fredrik Hertzberg

Biografi, filologi och anekdotiskt tänkande

kl. 15:00−15:45

Bernt Österman

G. H. von Wright – en besvärlig person att skriva om

Kontakt: fredrik.hertzberg@helsinki.fi eller bernt.osterman@helsinki.fi.