Personsökning och kontaktuppgifter

Sök efter forskare, lärare och annan personal vid Helsingfors universitet. Förutom personens namn och kontaktuppgifter kan du söka efter en person genom att välja enhet, titel eller vetenskapsområde i menyn.

Universitetets allmänna kontaktuppgifter

Universitetets ledning

Här hittar du information om universitetets ledning samt kontaktuppgifter för rektorn, prorektorer, dekaner och övriga enheters ledare.

Universitetets ledning

Ansökningsrådgivning

Har du frågor om hurdana studiemöjligheter universitetet erbjuder eller gällande ansökningen? Kontakta våra ansökningsrådgivare.

Ansökningsrådgivning