Personsökning

Ulrika
Krook

Vetenskapsgren
Adress
PB 16 (Snellmansgatan 12)
00014 Helsingfors Universitet

Socialrättslärare, jur.mag., VH Undervisar: social- och hälsovårdsrätt, socialförsäkringsrätt, mänskliga rättigheter, barnens rättigheter, funktionshinderrätt Specialiseringar och forskning: funktionshinderpolitik och- rätt, barns rättigheter, social- och hälsovårdens substanslagstiftning och strukturer, diskrimineringsrätt, undervisning och småbarnspedagogik främst ur barnrättsligt och föräldraperspektiv samt specialbehov, nordiskt samarbete och intresseorganisationer

Aktuellt


RSS Feed

No results.