Personsökning

Ulrika
Candolin

Adress
PB 65 (Viikinkaari 1)
00014 Helsingfors Universitet

Beteende ekolog. Forskar i hur miljöförändringar orsakade av människan påverkar djur, speciellt deras beteende - vilka förmår anpassa sig, vilka inte, och hur påverkar detta populationerna, artsamhället och ekosystemets funktioner.

Aktuellt


RSS Feed

No results.