Personsökning

Tuija
Kettunen

Adress
Niemenkatu 73
00014 Helsingfors Universitet

Koulutusasiantuntija Avoimen yliopiston kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien sekä taiteiden tutkimuksen koulutusohjelmien opintotarjonnan koordinointi, opintojen suunnittelu ja yhteistyö koulutusohjelman kanssa.