Vetenskapsgren
Adress
PB 54 (Snellmaninkatu 14 A)
00014 Helsingfors Universitet

Työskentelen poliittisen historian tohtorikoulutettavana Helsingin yliopistossa. Tuleva väitöskirjani käsittelee talous- ja yhteiskuntapoliittisen ajattelun kehitystä Suomessa vuosina 1900–1939, erityisesti A. K. Cajanderin henkilöhistorian valossa. Tutkimusintressejäni ovat talous- ja yhteiskuntapolitiikkaan liittyvä aate- ja käsitehistoria, nationalismi sekä henkilöhistoria. Lisäksi olen toimittanut yhdessä Mari K. Niemen kanssa teoksen Media ja populismi. Työkaluja kriittiseen journalismiin (Vastapaino, 2018).

RSS Feed

No results.