Personsökning

Tobias
Tamelander

Adress
PB 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)
00014 Helsingfors Universitet

Forskningsfinansieringsexpert, Campus Gumtäkt.

Stöder forskare i att hitta finansieringsmöjligheter, i beredande av ansökningar och i underhandlingar med finansiärer, med inriktning på europeiska ramavtal och annan internationell finansiering.