Adress
PB 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingfors Universitet

Jag har helhetsansvaret för HR-tjänster i Campus Mejlans. Jag bistår dekanus och cheferna vid Medicinska fakulteten i strategiska och operativa personalfrågor som är till exempel personalplanering, arbetshälsa och svåra personalsituationer.

Aktuellt