Adress
PB 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingfors Universitet

Mejlans servicekoordinator Vänligen kontakta FRÄMST via: admin-meilahti@helsinki.fi

 SERVICEN FÖR MEDICINSKA FAKULTETEN OCH UNIVERSITETSSERVICEN MEJLANS:  - skapandet och administration av grupplagringsutrymmen - kopieringstillståndsgivning - IT, telefon och ergonomi upphandling (beställnings med e-blankett!) - visitkort - avtalsregistret samt dekanusbeslutens hantering - arkiveringsrådgivning och Riihi-huvudansvarig vid fakulteten - mötes- och seminariearrangemang - sekreterare vid fakultetsrådet - uppdatering av Flamma - E-blankett och Lyyti (också rådgivning!) SERVICEN FÖR UNIVERSITETSSERVICEN MEJLANS: - nycklar och passerkort till Biomedicum - kontorstillbehör - HRT- och taxikort