Adress
PB 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)
00014 Helsingfors Universitet

Campus Gumtäkt
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Magisterprogrammet i elementarpartikelfysik och astrofysikaliska vetenskaper
Magisterprogrammet i atmosfärvetenskaper
Magisterprogrammet i materialforskning
Magisterprogrammet i teoretiska och beräkningsmetoder

Stöd för utbildningsprogrammet i arbetet med undervisningsplanen och undervisningsprogrammet samt studieadministrativa ärenden.

kumpula-student@helsinki.fi
kumpula-timetable@helsinki.fi

Rum C228, Physicum

Aktuellt