Personsökning

Theodora
Helimäki

Vetenskapsgren
Adress
PB 42 (Unioninkatu 33)
00014 Helsingfors Universitet

Tutkimukseni kohdistuu informaation vaikutukseen äänestyskäyttäytymisessä monipuoluejärjestelmissä. Olen osa IntraComp projektia.

RSS Feed

No results.