Jag arbetar med utvecklings- och underhållsuppgifter för NorDB, en databasprogram för seismisk metadata.