Personsökning

Stefan
Sjöblom

Vetenskapsgren
Adress
PB 16 (Snellmansgatan 12)
00014 Helsingfors Universitet

Jag verkar som professor i kommunalförvaltning. Till min bakgrund är jag statsvetare med inriktning på förvaltnings- och organisationsfrågor

RSS Feed

No results.