Personsökning

Stefan
Sjöblom

Vetenskapsgren
Adress
PB 16 (Snellmansgatan 12)
00014 Helsingfors Universitet

Jag verkar som professor i kommunalförvaltning. Till min bakgrund är jag statsvetare med inriktning på förvaltnings- och organisationsfrågor. Jag nås bäst på telefon +358 50 5942063

Aktuellt


RSS Feed

No results.