Vetenskapsgren
Adress
PB 18 (Unioninkatu 35)
00014 Helsingfors Universitet

Jag är professor i sociologi och undervisar framförallt i det svenska magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (MSV). Min position är knuten till Statsvetenskapliga fakulteten och till Svenska social- och kommunalhögskolan och jag är placerad vid vetenskapsområdet sociologi. Jag är också vicedirektör för spetsforskningsenheten CoE AgeCare som forskar om åldrande och omsorg. CoE AgeCare är ett samarbete mellan HU, Jyväskylä universitet och Tammerfors universitet. Min forskargrup vid HU forskar om åldrande och omsorg i kontexten av migration. Jag leder även ett forskningsprojekt som fokuserar på hållbarheten hos läkarnas karriärsystem. Jag handleder doktorander som studerar teman kring professionalism, integration och människors erfarenheter av migration.

Aktuellt

Pertod 1 är min undervisningsfria period

RSS Feed

No results.