Personsökning

Sirkku
Juhola

Vetenskapsgren
Adress
PB 65 (Viikinkaari 1)
00014 Helsingfors Universitet

Sirkku on kaupunkiympäristöpolitiikan professori, jonka tutkii kaupunkien ympäristöhallintaa, etenkin liittyen ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen.

Aktuellt


RSS Feed

No results.