Personsökning

Seidi
Määttänen

Adress
PB 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)
00014 Helsingfors Universitet

Työskentelen projektijohdon talouspalveluiden Kumpulan lähipalvelutiimissä projekticontrollerina ja vastaan täydentävän tutkimusrahoituksen projektien talouspalveluista koko niiden elinkaaren ajan. Tehtäviini kuuluu mm. projektien budjetointi, toteutusvaiheen raportointi ja analysointi sekä ennusteet PI:lle, raportit rahoittajalle sekä tilintarkastukset. Vastuullani on Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan Ilmakehätieteiden keskuksen tulosyksikön H5284 (INAR) projektit. Lisäksi toimin rahoitusasiantuntijan tehtävässä täydentävän tutkimusrahoituksen asiantuntijatiimissä vastaten Suomen Akatemian ja Business Finlandin rahoitusneuvonnasta.


I work as a Project Controller in the Financial Services for Project Management in the Kumpula campus (Physicum). I am responsible for financial services for research funding projects for the whole duration of the projects. The process starts with budgeting research funding application budgets (inc. profitability calculations) in collaboration with the PIs. During the implementation stage of the project I produce economic analysis and report on project finances to PIs and funding agencies. I also organize audits for the projects. I work on projects for the Institute of Atmospheric and Earth System Research (INAR), specifically unit H5284 I also work as a Financial Advisor for the funding of the Academy of Finland and Business Finland.

Aktuellt